Huisregels

1.a Beneden de 16 jaar geen toegang (met uitzondering van de Teenage Night voor de leeftijd van 11 tot 16 jaar). Een consumptie is verplicht.
1.b Bezoekers onder de 18 jaar die worden betrapt op alcoholgebruik zijn strafrechtelijk in overtreding. De ouders worden onmiddellijk hierover ingelicht en hen wordt direct de toegang tot onze discotheek ontzegd.

Verder kan toegang geweigerd worden indien:
 U zich niet kunt legitimeren;
U zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;
U op enigerlei wijze betrokken bent of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten;
U niet voldoet aan onze kledingnorm en/of u kleding draagt die verwijzen naar clubnamen/clubuitingen
U zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.

2. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid, behouden wij ons het recht voor om bezoekers bij binnenkomst te vragen naar legitimatie en te visiteren. De toegangscontrole vindt plaats via een detectiepoort.

3. Jassen en grote tassen dienen bij de garderode afgegeven te worden. Kruisweg Marum is niet aansprakelijk voor de inhoud van de in bewaring gegeven jassen. Bon kwijt? Het is niet toegestaan om zich in de garderobe te bevinden. Wij verzoeken u te wachten tot sluiting van de garderobe.
Een jas is verzekerd voor het bedrag van maximaal € 75,00

4. Zowel naar binnen als naar buiten mag u geen consumpties en glaswerk meenemen.
Onlangs toegevoegd!


     Mededeling
     Snelle
     Jannes
     Sterrenavond
     Sterrenavond
     Sterrenavond5.
Bedreiging, mishandeling, discriminatie en andere vormen van agressief gedrag zijn verboden en  heeft uitzetting tot gevolg, waarna de toegang voor onbepaalde tijd kan worden ontzegd.


6. Het in bezit hebben van drugs, wapens en/of op wapens lijkende voorwerpen, in welke vorm dan ook, is ten strengste verboden.

7. Op diverse plaatsen in ons bedrijf hangen cameraís, in verband met u en onze eigen veiligheid. Als u ons bedrijf bezoekt, stemt u ermee in dat er opnamen worden gemaakt. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

8. Indien u klachten heeft, van welke aard dan ook, meldt deze dan onmiddellijk bij de directie. Men dient een klacht meteen na het ontstaan te melden. Klagen na afloop heeft geen zin!

9. Zijn er gevallen/situaties, waarin dit reglement niet voorziet, dan beslist de directie over te nemen maatregelen.

10. De directie, de eigenaren van deze locatie dan wel personen die in deze onderneming werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele dan wel immateriŽle schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

11. Na 02:30 uur ís nachts mogen bezoekers niet meer naar binnen.

12. Roken is alleen toegestaan op plaatsen waar dat uitdrukkelijk is aangegeven.

13. AVG - Geeft u toestemming aan onze huisfotograaf dan geeft u tevens toestemming voor het plaatsen van uw foto op internet, facebook, Instagram, twitter en de krantTickets   Bekijk de complete agenda van Kruisweg Marum